احراز هویت کارگران و کارفرمایان

احراز هویت کارگران و کارفرمایان

احراز هویت کارگران و کارفرمایان ثبت اطلاعات کارگران و کارفرمایان به منظور دریافت نام کاربری و کلمه عبور از وزارت کار جهت ورود به سامانه و رفع اختلالات حقوقی شخص همچنین ثبت درخواست بیمه بیکاری مدارک مورد نیاز: کارگران: کارت ...
سجام و احراز هویت آن

سجام و احراز هویت آن

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام سجام​     سجام و احراز هویت سجام احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور کد معاملاتی(بورسی) مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه و کارت ملی در صورت حضور به عنوان نماینده ...