خدمات :
ارائه و صدور انواع بیمه نامه

ارائه و صدور انواع بیمه نامه ،بیمه ایران ، بیمه آسیا، بیمه پاسارگاد، بیمه دانا، بیمه کوثر، بیمه معلم، بیمه پارسیان و….

بیمه شخص ثالت

یکی از انواع بیمه نامه خودرو میباشد که خسارت مالی و جانی به اشخاص زیان دیده را پرداخت میکند.

بیمه بدنه

نوعی بیمه که خسارت وارد شده به خودروی بیمه گذار را تحت پوشش قرار میدهد.

موتورسیکلت

خسارت مالی و جانی به اشخاص زیان دیده را پرداخت میکند.

آتش سوزی

بیمه آتش سوزی خسارت اصلی که ناشی از آتش، انفجار،صاعقه را شامل میشود.

درمان و کرونا

بیمه درمان تکمیلی پوشش های برای بیماری ها و خدمات درمانی دارد.

بیمه عمر

بیمه عمر یک نوع سرمایه گذاری است که شما میتوانید برداخت حق بیمه ناچیز سالانه از بیمه عمر بهره ببرید.

در قسمت بالا بخشی از نوع بیمه ها را مشاهده کردید برای گرفتن هر بیمه نامه ای میتوانید به صورت حضوری یا تماس تلفنی ، بیمه نامه خود را به سادگی دریافت کنید.